HÄLSOANALYS

Hälsokonsultation med tespaket.


Ta ett steg mot långsiktig hälsa! I västvärlden står vår livsstil för majoriteten av den ohälsa som vi drabbas av. Det betyder också att kloka livsstilförändringar gör skillnad. En uppskattning är att cirka 70% av denna ohälsa kan hävas och läkas genom att leva klokare. Många gånger, särskilt i tidiga stadier, märker vi kanske inte ens att det är inte står rätt till. Därför är det klokt att titta lite djupare med hjälp av några grundläggande tester och en hälsoenkät där du svarar på frågor om din hälsa och livsstil.


Vi inleder med en kort träff, online eller på mobil, där vi går igenom det praktiska med tester och hälsoenkät. Du gör sedan dina tester och fyller i din hälsoenkät. När testsvaren har kommit ses vi igen för en längre konsultationen på 60-90 min. Vi går ingående igenom resultaten och väl genomtänka livsstilråd för kost, träning, stresshantering, återhämtning och sömn som du också får med dig i skriftlig form.


Testerna utgörs av en blodpanel, som du gör på ett labb nära dig, med 43 markörer. Resultaten bedöms av en läkare som givetvis flaggar för om något värde föranleder ytterligare läkarkontakt. Vårt fokus blir på att förbättra och optimera de markörer som en livsstilsförändring kan påverka. Det funktionsmedicinska perspektivet har ofta en högre ambitionsnivå vad gäller optimala värden. Den andra testen mäter din fettsyreprofil m.a.p omega 6 och omega 3 samt ytterligare markörer. Denna gör du hemma med hjälp av ett testkit. Dessa värden är viktiga för hjärta, hjärna och metabolism och påverkas i hög grad av vad du äter.


Pris: 5 000 kr . I priset ingår tester, konsultation, analysarbete och en hälsoplan.

Prise är inklusive moms för privatpersoner och exklusive moms för företag.

 Hälsoanalys - konsultation och testkit

FM Klinikerna Mind Body Balance