Utbildning MediYoga instruktör steg 1Innehåll:


Utbildningen erbjuder grundläggande teoretisk och praktisk kunskap om MediYoga som metod utifrån 3 standardiserade program (MOSI Basprogram 1-3). Strukturerade program som innehåller medveten närvaro, andningsövningar, mjuka fysiska övningar och meditation.

Teoretisk genomgång varvas med gruppträning och diskussioner. Ämnesinnehåll är metodik och teori inom MediYoga samt stress, andning, meditation och medkänsla.


Omfattning:


Utbildningen omfattar sex schemalagda träffar.
Individuell egenträning mellan träffarna samt teoretisk inlämning.


Mål:


Efter avslutad utbildning och godkända inlämningsuppgifter blir du diplomerad MediYoga Instruktör, certifierad i MOSI och behörig att leda grupper och individuella sessioner i ditt arbete med klineter.


Digitalt kursmaterial som ingår:
– Kompendium för instruktören
– Stödmaterial till patienter
– App med ljud och video
Höstens utbildningar 2023


Plats: Studio Mind Body Balance, Stora Mossens Bancke 14


Datum - två kursstarter hösten 2023


HT1: 24/8, 7/9, 28/9, 19/10, 23/11 och 19/12


HT2: 23/10, 28/11, 18/12, 16/1, 13/2 och 5/3


Tid 9.30-16.00


Pris

14 850 kr inkl moms
Lärare Lena Gummesson


Jag har utövat yoga och mindfulness i 15 år och undervisat sedan 2013.


Lärare och terpeut i MediYoga, lärare Göran Boll vidMediYoga Sverige. Utbildningsansvarig i Stockholm och utbildar MediYoga Instruktörer (MOSI steg 1)


MBSR lärare utbildad vid UMASS Med.School – Center for Mindfulness  i USA. Lärare, Camilla Sköld, Florence Meleo-Meyer och Christiane Wolf.


Lärare i Mindful Self Compassion- MSC  utbildad i USA av Christopher Germer och Michelle Becker vid Center for Mindful Self-Compassion.


Mindfulness Meditation Teacher Certification Program för Jack Kornfield ,Tara Brach och UC Berkley - Greater Good Science CenterLäs mer om Lena härCopyright © Alla rättigheter förbehållna