Denna utbildning i Mindfullnesshandledning har varit fantastiskt lärorik och mycket pedagogiskt upplagd. Jag känner att jag har fått fördjupad insikt om såväl forskning som metoder för att tryggt kunna dela med mig av Mindfulness till andra. Kursen har även gjort min egen vardagspraktik mer stabil och glädjefylld. Tack Lena för din kunskap och klokskap!

(Annelie yogalärare och lärare)


Utbildning till  Mindfulnessinstruktör


Syfte och mål

Utbildningen ger kompetensen att leda individer och grupper i mindfulnessträning i syfte att utveckla och stärka individens egen förmåga att bättre bemöta stress och utmaningar och därmed uppleva en ökad livskvalitet.


Kursformat

Utbildningen omfattar 10 heldagar och är uppbyggd runt en kursplan för ett 8-veckors mindfulnessprogram inspirerat av MBSR* och MSC* programmen.


Kursens undervisning och lärande är i huvudsak upplevelsebaserad och sker i form månatliga tvådagarsträffar där varje session i åttaveckorsprogrammet fördjupas under en heldag. Den första kursdagen har ett övergripande och mer teoretiskt innehåll.


Mellan träffarna utför eleven ett dagligt utövande och reflekterande hemma enligt åttaveckorsprogrammets kursplan.


Diplomering

Deltagande på nio av tio träffar. En missad träff kan tas igen via videoinspelningen. Om du uteblir från fler än en träff behöver samtliga missade träffar tas igen på en kommande kurs.

Du förväntas dagligen utöva mindfullness hemma mellan träffarna enligt kursprogammet samt föra en reflektionsdagbok som lämnas in till kursledaren vid varje träff och som utgör ett underlag för delning av erfarenheter i gruppen.

Du förväntas läsa kurslitteraturen enligt anvisning och aktivt deltaga i gruppdiskussioner där litteraturens teoretiska inramning integreras med det egna utövandet.


Ett antagningskrav för denna utbildning är att du har gått en etablerad mindfulnesskurs, 8 veckor eller intensivkurs i mindfulness på 5-8 dagar


Kursen hålls live och online via Zoom


Richard Davidson är en av världens mest framstående mindfulnessforskare. Läs mer om honom här

Mindfulnessinstruktör -höstens utbildning


Kursen hålls två heldagar i månaden på fredagar och lördagar.


Plats: Stockgolm och online (digifysisk)


Datum: on demand minst 4 deltagare.


Tid 9.00-16.00


Pris

15 000 kr 

ink moms 25%Anmäl intresse här info@mindbodybalance.se

Lärare Lena Gummesson


Jag har utövat yoga och mindfulness i 15 år och undervisat sedan 2013.

 

MBSR lärare utbildad vid UMASS Med.School – Center for Mindfulness  i USA. Lärare, Camilla Sköld, Florence Meleo-Meyer och Christiane Wolf.


Lärare i Mindful Self Compassion- MSC  utbildad i USA av Christopher Germer och Michelle Becker vid Center for Mindful Self-Compassion.


Mindfulness Meditation Teacher Certification Program för Jack Kornfield ,Tara Brach och UC Berkley - Greater Good Science Center


Lärare och terpeut i MediYoga, lärare Göran Boll vid MediYoga Sverige. Utbildar MediYoga Instruktörer (steg 1) och är koordinator i MediYoga Sveriges forskningsråd.


Läs mer om Lena härMBSR Mindfulness Stress Reduction Mind Body Balance Stockholm
MSC MIndful Self-Compassion Mid Body Balance Stockholm

“We offer our blessings and confidence in support of the MMTCP graduates of our worldwide teacher training. We honor the quality of what they have to offer, and the healing and awakening that these teachings and practices bring to our world.”

--With Metta, Jack Kornfield and Tara Brach

Copyright © Alla rättigheter förbehållna

unsplash