“Mindfulness means paying attention in a particular way: on purpose, in the present moment, and non-judgmentally.”

Jon Kabat-Zinn

MBSR - Mindfulness Based Stress Reduction

Metoden utvecklades 1979 av Jon Kabat-Zinn, professor emeritus i medicin, och är ursprunget och guldstandarden till alla mindfulnesskurser som erbjuds i dag.


Programmet har även legat till grund för omfattande klinisk forskning över hela världen med fantastisk fina resultat inom områden som neurologi, genetik och stressforskning.

Mätbara resultat på ökad livsglädje, förmåga till medkänsla och emotionell intelligens (EQ), snabbare återhämtning och läkning samt bättre immunförsvar, för att nämna några områden.


Med en helt sekulär utformning kombinerar metoden neurologi och stressfysiologi med inspiration från gammal vidomstradition, främst av den buddistiska psykologin och filosofin. Kursen kombinerar meditation, yoga och reflektionsövningar på ett systematiskt och väl genomtänkt sätt för att väcka upp och träna den egna inneboende förmågan och klokheten att möta livet med större medvetenhet och ett större lugn. Vi lär oss stänga av autopiloten och bryta vanemönster och reaktivitet som vi inte mår bra av.


Vi träffas nio gånger, åtta veckoträffar och en tyst heldag på en helg. Däremellan tränar du hemma enligt ett utarbetat program. Du lägger ca 45 min per dag på meditation och/eller mjuk yoga guidad av ljudfiler. Dessutom reflekterar du och utforskar situationer i vardagen utifrån olika perspektiv som vi tar upp på veckoträffarna. 


För att dra nytta av programmet och för gruppdynamiken bör du ha ambitionen att närvara på alla träffarna och göra dina hemmaövningar.


Lärare Lena Gummesson

Utbildad MBSR lärare vid Center for Mindfulness Sweden (CfMS) och  Center for Mindfulness, University of Massachusetts MedSchool, US. Mina lärare har varit Camilla Sköld, Florence Meleo-Meyer och Christiane Wolf. Läs mer om Lena här.

Lena Gummesson Mind Body Balance

Se ett klipp från programmet 60 Minutes

Vårens MBSR kurser


Distans via Zoom


Tisdagar, 20 april- 15 juni 17.00-19.30 (ingen träff 8 juni)

Tyst heldag söndag 30 maj 9.00-16.00.  


Pris 3 750 kr

ink moms 25%


På plats i centrala Stockholm


Pga av COVID-19 ingen live-kurs tillsvidare.

Pris 4 750 kr 

ink moms 25%


Hör av dig om du har frågor info@mindbodybalance.se