With mindful self compassion, we give ourselves the same kindness and care we’d give to a good friend.

Kristin Neff

Mindful Self Compassion (MSC)


Programmet utvecklades 2010 av Christopher Germer och Kristin Neff. Germer är doktor i klinisk psykologi vid Harvard Medical School. Kristin Neff är professor i psykologi och verksam vid University of Texas i Austin.


MSC forskning har visat att självmedkänsla kraftigt förbättrar känslomässigt välbefinnande. Ökar lyckokänslor, minskar ångest och depression och kan till och med bidra till att upprätthålla hälsosamma livsstilsvanor som kost och motion.


Självmedkänsla innebär att bemöta smärta, svåra tankar och känslor med vänlighet, sympati och förståelse. Lugna och tröstar dig själv när tillvaron är utmanande. Bli din egen bästa vän!


Vi träffas nio gånger, åtta veckoträffar och en tyst halvdag på en helg. Däremellan tränar du hemma enligt ett utarbetat program. Du lägger ca 20-30 min per dag på meditation guidad av ljudfiler. Dessutom reflekterar du och utforskar situationer i vardagen utifrån olika perspektiv som vi tar upp på veckoträffarna. 


För att dra nytta av programmet och för gruppdynamiken bör du ha ambitionen att närvara på alla träffar och göra dina hemmaövningar.

Mind Body Balance Lena Gummesson

Lärare Lena Gummesson

Utbildad MSC lärare vid Center for Mindful Self-Compassion i USA. Mina lärare var Christopher Germer, Micheller Becker och Dawn MacDonald.

Läs mer om Lena här.

Klipp från en intervjuv med Kristin Neff som tillsammans med Christopher Germer har skapat MSC programmet

Vårens kurser - Mindful Self Compassion (MSC)


MSC via Zoom vår 2021


Fredagar, 30/4 - 18/6 kl 16.00-18.30. OBS träff 3 lördag 15/5 kl. 10.00-12.30.


Tyst heldagsretreat söndag 30 maj 09.00-16.00.  


Pris 3 750 kr

ink moms 25%


MSC kurs på plats i centrala Stockholm


Pga av COVID-19 ingen live-kurs tillsvidare

Pris 4 750 kr 

ink moms 25%


Hör av dig om du har frågor info@mindbodybalance.se