With mindful self compassion, we give ourselves the same kindness and care we’d give to a good friend.

Kristin Neff

Mindful Self Compassion (MSC)


Programmet Mindful Self-Compassion (MSC) utvecklades 2010 av Christopher Germer och Kristin Neff. Germer är doktor i klinisk psykologi vid Harvard Medical School. Kristin Neff är professor i psykologi och verksam vid University of Texas i Austin. Metoden vilar på en neurovetenskaplig grund och kombinerar mindfulness för stressreducering med anknytningsteori.


MSC forskning har visat att självmedkänsla kraftigt förbättrar känslomässigt välbefinnande med goda effekter på oro, ångest, nedstämdhet och stress. Stärkt återhämtingsförmåga och motståndskraft samt en ökad motivation  till att upprätthålla hälsosamma livsstilsvanor som kost och motion.


Självmedkänsla innebär att bemöta stress och utmaningar med vänlighet, medkänsla och förståelse. Lugna och tröstar dig själv när tillvaron är utmanande. Bli din egen bästa vän!


Vi träffas nio gånger, åtta veckoträffar och en tyst halvdag på en helg. Däremellan tränar du hemma enligt ett utarbetat program. Du lägger ca 20-30 min per dag på meditation guidad av ljudfiler. Dessutom reflekterar du och utforskar situationer i vardagen utifrån olika perspektiv som vi tar upp på veckoträffarna. 


För att dra nytta av programmet och för gruppdynamiken bör du ha ambitionen att närvara på alla träffar och göra dina hemmaövningar.


Läs mer om MSC-forskning här

Klipp från en intervjuv med Kristin Neff som tillsammans med Christopher Germer har skapat MSC programmet

Mindful Self Compassion  (MSC) 

Kursstart 4 oktober minst 6 deltagare. Anmäl ditt intresse nedan.


Datum: 3 okt, 11 okt, 18 okt, 25 okt, 8 nov, 22 nov, 29 nov, 6 dec.

Tisdagar: 16.00-18.00

Tyst halvdag: lördag 12 nov kl 10.00-14.00


Plats: online

 

Pris 4 250 kr 

ink moms 25% för privatpersoner, exkl moms för företag


Anmälan till info@mindbodybalance.se

Lärare Lena Gummesson


MBSR lärare vid Center for Mindfulness Sweden (CfMS) och Center for Mindfulness, University of Massachusetts MedSchool.

Lärare: Florence Meleo Myer, Christiane Wolf och Camilla Sköld.


MSC lärare vid Center for Mindful Self-Compassion i USA

Lärare: Christopher Germer, Micheller Becker och Dawn MacDonald.


Certifierad lärare - MMTCP mindfulness meditation teacher certification program.

The Awareness Training Institute/Greater Good Science Center at the University of California, Berkeley

Lärare: Jack Kornfield, Tara Brach, Kaira Jewel Lingo


Läs mer om Lena här.

Mind Body Balance Lena Gummesson
MSC MIndful Self-Compassion Mid Body Balance Stockholm