Lyssna på Food Pharmacy podden där vi pratar funktionsmedicin och Alzheimers 

Bredesen Protocol - Förebygg och reversera demens


Dr Dale Bredensen är neurolog, professor och författare inom området neurodegenerativa sjukdomar. Han grundade 1998, Buck Institute for Research on Aging och blev samma år adjungerad professor vid University of California, San Fransisco (UCSF). År 2013 utsågs han till chef för Easton Center for Alzheimer’s Disease Research vid University of California Los Angeles (UCLA).


Han forskning har under 30 år fokuserat på mekanismerna bakom neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers sjukdom. Han har hela tiden styrts av hypotesen att Alzheimers som vi känner den inte bara kan förebyggas, utan även är reversibel. 


Bredensens forskning utforskar tidigare okända territorier för att förklara de fysiska mekanismerna och rotorsakerna till Alzheimers sjukdom, och därmed öppnat dörren för ett nytt synsätt och nya behandlingsmetoder som har visat framgångsrik reversering av symptomen av Alzheimers sjukdom på ett tidigt stadium. Förenklat uttryckt menar Bredesen att plackbildning i hjärnan är en immunförsvarsreaktion och att det därför handlar om att identifiera underliggande triggers såsom Inflammation, insulinresistens, näringsbrister, toxiner mm. 


Resultaten har publicerats i olika omgångar 2014, 2016, 2018 och 2022. Den senaste studien heter Precision Medicine Approach to Alzheimer’s Disease: Successful Proof-of-Concept Trial.

Bredensen har författat över 220 vetenskapliga publikationer och fallstudier och skrivit ett flertal böcker bland annat The End of Alzheimers (2017) och den senaste boken The first survivors of Alzheimers (2021), dessutom har han 30 patent för sina medicinska innovationer 

Funktionsmedicinskt perspektiv på demens


På UCLA utvecklade Bredesens forskningrupp MEND protokollet som står för Metabolic Enhancement for NeuroDegeneration.

Detta protokoll har sedan utvecklats vidare till det så kallade Bredensen protokollet ReCODE 2.0 (reversering) och PreCODE 2.0 (prevention). Tillämpning av och utbildning i protokollet sker vid Apollo Health Company där Dr Bredesen är forskningschef. Bolaget har utvecklat mjukvara och program för att optimera det precisionsmedicinska protokollet mot kognitiv försämring.  


Det funktionsmedicinska perspektivet innebär ett individualiserat 360-graders perspektiv på hälsa och livsstil. Kost, näring, sömn, stress, fysisk aktivitet och emotionellt välbefinnande. 


Lena är utbildad ReCode coach vid Apollo Health Co och erbjuder provtagning, analys och konsultation enligt både PreCODE och ReCODE. Hon är verksam vid Paleo Institute och Funktionsmedicinska Institutet och samarbetar med funktionsmedicinsk läkare om eskalering till läkare behövs.


Tillsammans med MediYoga Institutet (MOSI) har Lena tagit fram ett särskilt forskningsbaserat 12-veckorsprogram för minne och kognition. Programmet innehåller mindfulness, andningsövningar, mjuka rörelser och meditation. Programmet kan göras hemma via en app.

En kurs om demens!


Tillsammans med Jonas Bergkvist på Funktionsmedicinska Institutet har Lena skapat kursern Så förebygger du och reverserar demens, som varmt rekommenderas till alla som vill fördjupa sig i denna problematik, kraften i livsstilsåtgärder och ett individuellt angreppssätt. Demens är en sjukdom som växer lavinartat i västvärlden och där vi alla måste förstå vad vi kan göra för att bromsa utvecklingen. Du kan köpa kursen här


Bredesens senaste demens studie:

Precision Medicine Approach to Alzheimer’s Disease: Successful Proof-of-Concept Trial.


Fram till nu har terapeutisk utveckling för Alzheimers sjukdom inte varit framgångsrik, med över 400 misslyckade kliniska prövningar. Inget läkemedel har inte visat på varaktig förbättring. Nedan en bild som sammanfattar några läkemedelsstudier studier samt den senaste Bredesen studien från 2022.


Bredesens studie var en liten pilotstudie – en s.k proof of concept studie – vetenskapligt granskad av tredje part och publicerad 2022 i Journal of Alzheimers Disease. Resultaten av det precisionsmedicinska angreppssättet var tydligt positiva. Tillvägagångssättet var att identifiera och rikta in sig på de underliggande drivkrafterna bakom Alzheimers eller pre-Alzheimers sjukdom hos varje enskild deltagare i studien.

Studien inkluderade 25 deltagare i åldrarna 50 till 76, alla med mild kognitiv nedsättning, MCI, eller tidigt stadium av demens. Varje patient utvärderades utifrån flera potentiella bidragsgivare - inflammation, insulinresistens, närings- och hormonella brister, autoimmunitet och specifika patogener, giftiga ämnen och biotoxiner, samt genetik -och behandlades sedan med ett personligt protokoll under nio månader. 

Behandlingsteamet inkluderade hälsocoach, nutritionist, personlig tränare och läkare.


Vid kognitiv om-testning vid studiens slut visade 21 personer (84 %) en förbättrad kognition, en person visade ingen förändring (4 %) och tre personer visade försämring (12 %).


Deltagarna i studien gjorde även magnetröntgen av hjärnan i början av studien och efter nio månader. Dessa skanningar mäter storleken på hjärnstrukturer som är viktiga för kognitiv funktion, såsom total grå substans och hippocampus. Även här var resultaten tydligt positiva.

En större, randomiserad kontrollerad studie har nu påbörjats.


Länk till studien här
Hälosoptimering med koststillskott från Upgrit

Som min kund får du alltid 10% rabatt hos Upgrit

10%

Copyright © Alla rättigheter förbehållna