Utbildning MediYoga instruktör steg 1& 2


Vill du bli en diplomerad Mediyoga instruktör? Utbildning till Mediyoga instruktör ger dig de nödvändiga verktygen för att leda Mediyoga klasser och hjälpa andra att uppnå balans och välbefinnande genom Mediyoga. Anmäl dig idag!


Innehåll:


Utbildningen erbjuder grundläggande teoretisk och praktisk kunskap om MediYoga som metod utifrån 3 standardiserade program (MOSI Basprogram 1-3). Strukturerade program som innehåller medveten närvaro, andningsövningar, mjuka fysiska övningar och meditation.

Teoretisk genomgång varvas med gruppträning och diskussioner. Ämnesinnehåll är metodik och teori inom MediYoga samt stress, andning, meditation och medkänsla.


Omfattning:


Utbildningen omfattar sex schemalagda träffar.
Individuell egenträning mellan träffarna samt teoretisk inlämning.


Mål:


Efter avslutad utbildning och godkända inlämningsuppgifter blir du diplomerad MediYoga Instruktör och behörig att leda grupper och individuella sessioner i ditt arbete med klienter.


Digitalt kursmaterial som ingår:
– Kompendium för instruktören
– Stödmaterial till patienter
– App med ljud och video
MediYoga

Vårens utbildningar 2024


Plats: Studio Mind Body Balance, Stora Mossens Bancke 14 eller digitalt. 


Datum 


MediYoga steg1: 23/3, 27/4, 25/5 15/6, 29/6 och 24/8

MediYoga steg 2: 25/3, 28/4, 26/5 16/6, 30/6 och 25/8


Tid 9.30-16.00


Pris

Steg 1: 14 850 kr inkl moms

Steg 2: 15 850 kr inkl moms


Delbetalning möjlig.


Lärare Lena Gummesson


Jag har utövat yoga och mindfulness i 15 år och undervisat sedan 2013.


Lärare och terpeut i MediYoga, lärare Göran Boll vidMediYoga Sverige. Utbildningsansvarig i Stockholm och utbildar MediYoga Instruktörer (MOSI steg 1)


MBSR lärare utbildad vid UMASS Med.School – Center for Mindfulness  i USA. Lärare, Camilla Sköld, Florence Meleo-Meyer och Christiane Wolf.


Lärare i Mindful Self Compassion- MSC  utbildad i USA av Christopher Germer och Michelle Becker vid Center for Mindful Self-Compassion.


Mindfulness Meditation Teacher Certification Program för Jack Kornfield ,Tara Brach och UC Berkley - Greater Good Science CenterLäs mer om Lena härCopyright © Alla rättigheter förbehållna