Hälsoanalys

Skräddarsydd hälsooptimeringLäs blogginlägg här om mindfulness och inflammation!

Hälsoanalys och Livstilssdesign

Vår livsstil ligger bakom många hälsoproblem i dagens samhälle. Uppskattningsvis kan vi åtgärda ca 70% av de problem vi upplever genom att leva klokare och mer medvetet. Jag erbjuder hälsoprogram för dig som vill optimera och förebygga ohälsa och för dig som vill få bukt med en hälsa som krånglar. Min filosofi är att med precision möta just dina behov och min metodik vilar på funktionsmedicinsk grund. Jag lägger stor vikt vid stress som ofta är en grundläggande obalans som viktig att komma tillrätta med. Kronisk stress ökar risken för diabetes, högt blodtryck och övervikt. Dålig kost kan också orsaka samma stressreaktion som en deadline eller hopplöst livspussel. Jag hjälper dig att förstå hur du kan kan förbättra din hälsa och må bättre. Finna din individuella mix av kost, näring, motion, sömnkvalitet och mental återhämtning. Odla din inneboende förmåga till att läkning och balans.


Ett funktionsmedicinskt perspektiv

Utgångspunkten är ett evolutions- och funktionsmedicinskt synsätt. Tonvikten läggs på hälsobringande faktorer och på att finna de underliggande orsakerna till upplevd ohälsa istället för att fokusera på symptomen.


Evolutionsmedicin är ett medicinskt område som kombinerar modern vetenskap med evolutionär biologi. Utgångspunkten i evolutionsmedicin är att många välfärdssjukdomar och symtom kan förklaras genom att vi i dagens moderna värld exponerar oss, både fysiskt och mentalt, för sådant som vi saknar en genetisk anpassning till. Funktionsmedicinen är ett medicinskt område som strävar efter att på vetenskaplig grund identifiera och behandla grundorsakerna till olika hälsoproblem. Inom funktionsmedicinen ser man individen som en helhet dvs kroppsligt, mentalt, emotionellt, gentiskt, epigenetikst, arv, miljö och livsstilsvanor.

Inom detta kunskapsfält har jag fördjupat mig i hjärnans hälsa, genetik i förhållande till kost och livsstil autoimmunitet och stressreducering med hjälp av mindfulness.


Leva livet hela livet - påverka din biologiska ålder!

Vill du bli yngre med åren? Mät din biologiska ålder!
Livsstilen påverkar hur dina gener uttrycker sig. Det kallas epigenetik och det betyder alltså att du kan påverka genuttrycket genom livsstilsval som kost, näring, fysisk aktivitet, stress, sömn och relationer. Hälsa i 360 grader.
Med hjälp av epigenetiska mätmetoder kan du mäta din biologiska ålder. Ett helt annat mått på ålder och hälsa än den kronologiska åldern (hur många år du levt).
På Paleo Institute erbjuder vi möjligheten att mäta din biologiska ålder och i vilken takt du åldras. Med detta som bas får du hjälp att designa en livsstil som möter just dina behov och som kan bromsa takten och sänka din biologiska ålder.
Om du motiveras av att leva hälsosamt och mäta hälsa så är detta ett verktyg för dig. 

Bredesens Protocol ReCode 2.0 -  Kognition & Minne

Hjärnan är ett energihungrigt organ. Trots att den bara utgör 2 procent av kroppens vikt, slukar hjärnan mer än 20 procent av det dagliga energiintaget. Ny forskning visar på en kanske ännu högre andel. Eftersom hjärnan kräver så höga mängder energi, påverkar maten vi konsumerar hjärnans funktion i hög grad.

Livsstilsval såsom kost och träning påverkar metabolismen i våra nervceller och är kraftfulla och tillgänglig verktyg för att hålla hjärnan frisk. Många av oss tänker kanske inte på att vi en dag blir äldre och kan utveckla demens. Dessa processer börja decennier innan symptomen ger sig till känna. Jag är en av ett fåtal i Sverige som är certifierad vid Apollo Health i USA i det ledande funktionmedicinska protokollet för en frisk hjärna och kognitiv hälsa - Bredesens protocol ReCode 2.0. Läs mer här


Lev i samklang med din genetik

Alla har vi olika genetiska varitationer som innebär att vi har genetiska svagheter och styrkor som är klokt att förhålla sig till. Under hela vårt liv påverkas vårt genuttryck av den yttre miljön. Det kan vara maten vi äter, stress, fysisk aktivitet, kemikalier vi utsätts för, eller andra livsstils- och miljöfaktorer. Jag har fördjupat och utbildat inom det område inom genetiken som kallas nutritionsgenetik (nutrigenomics), dvs hur kost och näring påverkar genuttrycket. Uppskattningsvis påverkas ditt genuttryck till 80% av din livsstil och endast 20% är "hårdkodat"


"Genetics load the gun but environment pulls the trigger"


Är du intresserad av förstå dig själv på djupet och leva i samklang med dina gener är du välkommen att höra av dig 

Autoimmunitet

Autoimmunitet är när kroppens immunförsvar attackerar egen vävnad. Detta är en problematik som växer i västvärlden och i dagsläget finns det ett hundratal diagnoser och uppskattningsvis är cirka 1 miljon svenskar drabbade. 

Det är en svår problematik som inte alltid är så lätt att rå på. Men det finns goda erfarenheter av lindring och dämpning med hjälp av kost, näring och livsstil. Mag- och tarmhälsan är en viktig utgångspunkt. Jag har själv kommit tillrätta med såväl Hashimotos som inflammerade leder och vill gärna hjälpa dig med hjälp av mina erfarenheter.

Mindfulness och Stressreducering

Att ta kontroll över din stress och lära dig att förhålla dig klokt till tillvarons toppar och dalar är en viktig bottenplatta till att hålla dig frisk och kunna läka en ohälsa. Om vi befinner oss i kronisk stress så fungerar inte kroppens självläkande mekanismer. Vår urgamla överlevnadsinstinkt prioriterar då endast att fäkta eller fly och ställer allt annat på sparlåga (matsmältning, läkning, reparation osv) tills faran är över. 

Mental träning med hjälp av mindfulness tränar upp hjärnan rent fysiskt till att stärka de områden som kan bromsa instinkten och inta ett mer betraktande och förnuftigt förhållningssätt och därmed bryta kaskader av stressreaktioner. Mindfulnesskurser och privatlektioner hittar du här

Stryketräning för kvinnor mitt i livet


Muskler och styrka är extra viktigt för kvinnor mitt i livet. Bland annat med följande goda effekter: Hjärnhälsa och kognition, homonell balans, benhälsa, metabolism och viktkontroll, muskulär styrka och uthållighet.

  Boka ett introduktionsmöte så kan vi prata om vilket upplägg som passar dig bäst. Privtalektioner i träning i grupp. Vill du träna i en liten grupp kan du boka vårt 4-veckorsprogram "Kvinnokraft" här. Privatlektioner lägger vi upp helt efter dina behov.


  Du kan även boka mig som funktionsmedicinsk hälsocoach via två kliniker där jag är verksam  Paleo Institutet är jag verksam som klinikchef och funktionsmedicinsk coach. Detta är en friksvårdsklinik för dig som vill optimera din hälsa och/eller komma tillrätta med hälsomässiga obalanser. Klicka här
  2Heal Medical som är en läkarklinik som jobbar funktionsmedicinskt. Här är jag verksam som funktionsmedicinsk hälsocoach som stöttar dig i den behandlingsplan som 2Heals läkare har skapat för dig. Klicka här

  Funktionsmedicinska tester

  De tester jag använder mig av är gentester, blodprov, fettsyratest, matsmältning och tarmflora, funktionell näringsstatus, sköldkörteltester och hormontester.

  Hälosoptimering med koststillskott från Upgrit

  Som min kund får du alltid 10% rabatt hos Upgrit

  10%

  Copyright © Alla rättigheter förbehållna