Utbildningar 

Utbildningar i MediYoga, Funktionsmedicin och Mindfulness

För dig som vill förstå mer på djupet och vägleda andra till återhämtning och stresshantering. Ett utmärkt komplement till många yrken. Kanske alla HR avdelningar borde ha en egen mindfulnessinstruktör? Eller varför inte som en del i en ledarskapsutbildning! 

Utbildning till MediYoga Instruktör 


Vårens kurser pågår. Kurstarter hösten 24 augusti och  23 oktober


Utbildning i MediYoga Sveriges regi. En termin innefattande sex lärarledda heldagar under våren (40 tim) samt ca 80 tim självträning, teori och eget arbete med att träna på att instruera.


En MediYoga Instruktör har medicinsk baskompetens och lär sig instruera och lära ut grunderna i MediYoga. Vanliga yrkens osm att kombinera med MediYoga är fysioterapeuter, sjuksköterskor, psykologer, arbetsterapeuter och läkare samt andra personer som verkar in om hälso- och sjukvården och andra yrken inom hälsa och friskvård.


Det finns cirka 2 500 utbildade instruktörer i MediYoga och 300 vårdeneheter i Sverige erbjuder MediYoga


Läs mer här


Introduktionskurs i Funktionsmedicin


Digital och kostnadsfri i samarbete med Funktionsmedicinska Institutet.


Kanske här du ofta ordet funktionsmedicin utan att riktigt förstå vad det handlar om.


Ta del av grundfilosofin genom texter och videofilm på ett lättsmält sätt.


Förstå dagens sjukdomspanorama och den konventionella sjukvårdens mående och på vilket sätt funktionsmedicin kan vara räddningen för båda.


Lyssna igenom ett patientfall (hypotyreos) av Dr. Peter Martin, funktionsmedicinsk läkare och upptäck skillnaden i kunskaper, synsätt och bemötande med den konventionella vården.


Anmälan genom klick på bilden ovan.
Utbildning till mindfulnessinstruktör


Startar on demand - minst 6 deltagare


En instruktörsutbildning i mindfulness på 10 lärarledda heldagar under våren (70 tim) samt ca 70 tim självträning och terori


Kursens undervisning och lärande är i huvudsak upplevelsebaserad och sker i form månatliga tvådagarsträffar där varje session i åttaveckorsprogrammet fördjupas under en heldag. Den första kursdagen har ett övergripande och mer teoretiskt innehåll.


Mellan träffarna utför eleven ett dagligt utövande och reflekterande hemma enligt åttaveckorsprogrammets kursplan.


Ett antagningskrav för denna utbildning är att du har gått en etablerad mindfulnesskurs, 8 veckor eller en intensivkurs


 Läs mer här


Wisdom says we are nothing. Love says we are everything. Between these two our life flows.

Jack Kornfield

"Utbildning till mindfulnessinstruktör har gett mig en bra komplettering till min verktygslåda som samtalsterapeut. Kursen har ett bra djup och bredd och ger en övergriplig guide till att leda en grupp i grunderna i Mindfulness. Tack vare kursen Har jag dessutom äntligen skapat ett eget dagligt utövande som jag har stor nytta av i livet"

Lisa Wiklund, psykosyntes terpeut

Copyright © Alla rättigheter förbehållna