“Mindfulness means paying attention in a particular way: on purpose, in the present moment, and non-judgmentally.”

Jon Kabat-Zinn

MBSR - Mindfulness Based Stress Reduction

Metoden utvecklades 1979 av Jon Kabat-Zinn, professor emeritus i medicin, och är ursprunget och guldstandarden till alla mindfulnesskurser som erbjuds i dag.


Programmet har även legat till grund för omfattande klinisk forskning över hela världen med fantastisk fina resultat inom områden som neurologi, genetik och stressforskning.

Mätbara resultat på ökad livsglädje, förmåga till medkänsla och emotionell intelligens (EQ), snabbare återhämtning och läkning samt bättre immunförsvar, för att nämna några områden.


Med en helt sekulär utformning kombinerar metoden neurologi och stressfysiologi med meditation. Kursen kombinerar meditation, mjuka rörelser och reflektionsövningar på ett systematiskt och väl genomtänkt sätt för att väcka upp och träna den egna inneboende förmågan och klokheten att möta livet med större medvetenhet och ett större lugn. Vi lär oss stänga av autopiloten och bryta vanemönster och reaktivitet som vi inte mår bra av.


Vi träffas nio gånger, åtta veckoträffar och en tyst heldag. Däremellan tränar du hemma enligt ett utarbetat program. Du lägger ca 45 min per dag på meditation och/eller mjuka rörelser guidad av ljudfiler. Dessutom reflekterar du och utforskar situationer i vardagen utifrån olika perspektiv som vi tar upp på veckoträffarna. 


För att dra nytta av programmet och för gruppdynamiken bör du ha ambitionen att närvara på alla träffarna och göra dina hemmaövningar.


Se ett klipp från programmet 60 Minutes

MBSR


Datum 2024: 14 jan, 21 jan, 28 jan, 4 feb, 11 feb, 18 feb 25 feb, 3 mars


Tid 10.00-12:30. 


Tyst heldag 17 feb 10.00-16.00


Plats: Studio Mind Body Balance, Stora Mossens backe 14, Bromma (intill T-bana Stora Mossen)


Kursen är "digifysisk", dvs du kan även deltaga online (i realtid).

 

Pris 4 500 kr (delbetalning möjlig via Qliro)


ink moms 25% för privatpersoner, exkl moms för företag
Lärare Lena Gummesson

MBSR lärare vid Center for Mindfulness Sweden (CfMS) och Center for Mindfulness, University of Massachusetts MedSchool.

Lärare: Florence Meleo Myer, Christiane Wolf och Camilla Sköld.


MSC lärare vid Center for Mindful Self-Compassion i USA

Lärare: Christopher Germer, Micheller Becker och Dawn MacDonald.


Certifierad lärare - MMTCP mindfulness meditation teacher certification program.

The Awareness Training Institute/Greater Good Science Center at the University of California, Berkeley

Lärare: Jack Kornfield, Tara Brach, Kaira Jewel Lingo


Läs mer om Lena här.

Lena Gummesson Mind Body Balance
MSC MIndful Self-Compassion Mid Body Balance Stockholm

Copyright © Alla rättigheter förbehållna