Gå en Mindfulnesskurs


Vad är mindfulness och varför är det så bra?

Mental träning för en ökad medvetenhet, bättre beslutsfattande och starkare motståndskraft i tillvarons "ups and downs". En metod för fokusträning, återhämtning, ett bredare perspektiv och en vänligare inställning till dig själv. En stor del av vår vakna tid stys vi av vår "autopilot". På gott och på ont. Autopiloten är förprogrammerad i gamla invanda spår och kan därför vara begränsande för nya infallsvinklar. När du med hjälp av ökad medvetenhet skapar klokare förhållningssätt till verkligheten, inte minst utmaningar, påverkar du ditt nervsystem på ett positivt sätt och därmed även din fysiska hälsa. En utmärkt metod att ta hjälp av när du möter hinder som gamla vanor och autopiloter lägger i din väg när du vill förändra din livstil till ökad hälsa och välmående. 

Andningsmeditation 10 min

mindfulnesskurs

Mindfulnesskurs för minskad stress - MBSR

14  jan - 3 mars 2024


Metoden skapades redan 1979 av Jon Kabat-Zinn, professor (emeritus) i medicin och då verksam vi University of

Massachusetts Medical School.

Metoden och är ursprunget och guldstandarden till alla liknande kurser som erbjuds i dag.


Programmet har legat till grund för omfattande klinisk forskning över hela världen med fantastisk fina resultat.  

Läs mer här

MBSR Mindfulness Stress Reduction Mind Body Balance Stockholm
mindfulnesskurs

Mindfulnesskurs för ökad självmedkänsla - MSC

14 jan - 3 mars 2024


Programmet utvecklades 2010 Christopher Germer, doktor i klinisk psykologi vid Harvard Medical School och Kristin Neff professor i psykologi och verksam vid University of Texas i Austin.


Vetenskapliga studier har visat att självmedkänsla kraftigt förbättrar känslomässigt välbefinnande och förändringskraft. Har även visat sig inspirera till hälsosamma livsstilsvanor. Läs mer här


MSC MIndful Self-Compassion Mid Body Balance Stockholm
mindfulnesskurs

Mindfulness i vardagen -

lugn & självmedkänsla

14 april - 7 juli 2024


Denna mindfulnesskurs är starkt inspirerad av de beprövade och mer omfattande programmen MBSR (Mindfulnessbaserad Stressreduktion) och MSC (Mindful Self-Compassion) men anpassad för dig som inte har utrymmet att genomföra både en MBSR-kurs och en MSC-kurs.


Metodiken vilar på en neurovetenskaplig grund och kombinerar mindfulness för stressreducering med anknytningsteori.

Läs mer här


“We offer our blessings and confidence in support of the MMTCP graduates of our worldwide teacher training. We honor the quality of what they have to offer, and the healing and awakening that these teachings and practices bring to our world.”

--With Metta, Jack Kornfield and Tara Brach

Kurserna i MBSR och MSC har varit otroligt värdefulla för mig, både på ett personligt plan men också för mitt arbete. Lena skapar en trygghet i gruppen med sitt lugna pedagogiska sätt. Det gör det enkelt att dela i gruppen som är ett väldigt viktigt och givande moment. Båda kurserna har fördjupat min kunskap och gett mig djupare insikter om mig själv och även skapat en stabil grund för min egen vardagspraktik. Stort tack Lena för att du delar med dig av din klokskap!

- Karin Hägglund, forskningsassistent, författare och föreläsare


Copyright © Alla rättigheter förbehållna

unsplash